DAGBLADET – NORGE ER SELVE PIZZALANDET

 

Hvordan ble pottitnasjonen til pizzaland?

Hva er vi best på i Norge? Statistikk kan brukes til så mangt, både til løgn, forbannet løgn – og til å vise fram dypere strukturer og sannheter.

Det er dette siste som er hensikten med Information Is Beautiful, prosjektet til forfatter og designer David McCandless.

Nylig benyttet han seg av statistikk og informasjon fra CIA, Verdensbanken og diverse nyhetsbyråer til å lage en liste over hva alle land i verden er best til. Det gir en tidvis overraskende oversikt over tingenes tilstand.

Ingenting ved at Brasil er best på sukker, Hviterussland har høyest alkoholforbruk, og at Afghanistan produserer mest opium rokker ved vårt verdensbilde.

Men hvem hadde trodd – eller tenkt på – at Litauen er verdensmestere på raskt internett, Kroatia på nyretransplantasjoner, Rwanda på kvinner i parlamentet, Pakistan på homseporno og Columbia på lykke?

Og hva med oss? Det er jo tross alt vi som er vår verdens navle. Svenskene er verdensmestere i popmusikk, danskene har vindmøller. Hva er vi best på?

Er det olje, hytter, oppussing, natur, dugnad, komfortable elbiler, godhet eller selvgodhet?

Nei da!

Pizza! Det er vi som er pizzanasjonen framfor noen. (Italienerne spiser mer kiwi enn noen andre. Der har du dem!)

 Se hele saken og pizzaoppskrifter i Dagbladet Magasinet.  Foto: Mette Randem.