MINE PROSJEKTER

GEITMYRA MATKULTURSENTER FOR BARN

Historien om Geitmyra matkultursenter for barn begynte i 2009 da jeg tilfeldigvis gikk forbi gården. Beliggenheten midt mellom øst og vest i byen og nærheten til Geitmyra skolehager fikk meg til å tenke at dette ville vært et ideelt sted å lære barn om hva mat egentlig er og hvordan man dyrker og tilbereder den. Gården tilhører Kulturetaten i Oslo kommune og jeg kontaktet dem med en forespørsel om leie. Kulturetaten besluttet at et matkultursenter for barn kunne være en bra måte å bruke eiendommen på, og de utlyste en åpen konseptkonkurranse. Flere interessenter meldte seg, men forslaget mitt vant og jeg opprettet den ikke-kommersielle stiftelsen Geitmyra matkultursenter for barn som i dag driver matkultursenteret.Vi fikk på plass en 20-årig leiekontrakt med kommunen og arbeidet med finansieringen kunne begynne. Gården ble pusset opp, hagen ryddet og undervisningskjøkken ble bygd. En rekke offentlige og private aktører bidro til finansiering av etableringen, mens driften finansieres gjennom bevilgede midler og private og offentlige aktørers kjøp av undervisningstjenester.
1. september 2011 åpnet vi Geitmyra matkultursenter for barn. Dagen etter startet undervisningen og siden da har det vært daglig undervisning der barn og unge lærer om bærekraftig mat, matens opprinnelse, dyrking, smak og tilberedning.

Les mer om Geitmyra matkultursenter for barn her.
Bildene over er hentet fra Osloby.no

Gule-gulrøtter-335x247 grønnkål