MATPROSJEKTET RINGSAKER OG BEDRE HVERDAGSMAT

Ringsaker er Norges største landbrukskommune og mat og matproduksjon har alltid vært viktig. De siste fire årene har jeg jobbet med å utvikle et helhetlig matsatsning i kommunen, fra skolen til eldreomsorgen. Det har dreid seg om kontakt med lokale produsenter, matfestival og andre kulturarrangement, men aller mest er jeg stolt av det vi har fått til for barn og eldre i kommunen.

Lokalmat blir ofte bare en hedersbetegnelse for maten voksne mennesker spiser når de har middagsselskap, men det er vel så viktig hva de eldre får servert når de er på aldershjem og hva ungene lærer på skolen. 

Les mer her og her.